مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

157

دانلود:

50

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: دیپلماسی عمومی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس (عنوان عربی: الدبلوماسیة العامة والثقافیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی علاقاتها مع بلدان الخلیج الفارسی)

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 28

کلیدواژه

روابط ایران با همسایگان جنوبی (کلیدواژه عربی: الدبلوماسیة العامةQ2
علاقة ایران بجیرانها الجنوبیین)Q2

چکیده

 چکیده فارسی:تلاش های صورت گرفته در حوزه دیپلماسی عمومی در منطقه خلیج فارس همواره با چالش ها و موانع همراه بوده است. دلایل این امر به تصویر سازی غیر واقع بینانه از اهداف ج.ا.ایران توسط رسانه های گروهی قدرت های فرامنطقه ای از یک سو و عدم پویایی و کارامدی سیاست خارجی ایران در حوزه دیپلماسی عمومی از سوی دیگر بازمی گردد. این کاستی ها موجب بی اعتمادی, افزایش تنش و کاهش روابط خوب همسایگی با کشورهای این منطقه شده است. این پژوهش به دنبال این است که در چارچوب قدرت نرم, با بررسی دیپلماسی عمومی در ابعاد مفهومی و کارکردی به تحلیل نقش فرصت ها و چالش ها در حوزه دیپلماسی عمومی ایران پرداخته و راهکارهای موثر برای بهبود و تقویت مناسبات و روابط ج.ا.ایران با همسایگان جنوبی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. چکیده عربی:ان الجهود المبذولة فی مجال الدبلوماسیة العامة بمنطقة الخلیج الفارسی کانت تواجه دائما تحدیات وموانع. والسبب هو الصورة غیر الحقیقیة لأهداف الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی اعلام القوی العالمیة من جهة, وعدم دینامیة وفاعلیة السیاسة الخارجیة الایرانیة فی مجال الدبلوماسیة العامة من جهة أخری. هذه النواقص أدت الی فقدان الثقة, تصاعد حدة الصراع وتدنی علاقات الجوار الحسنة مع هذه البلدان. ویسعی هذا الجهد البحثی الی تحلیل دور الفرص والتحدیات فی مجال الدبلوماسیة العامة لایران ضمن اطار القوة الناعمة التی تمتلکها والبحث عن طرق مؤثرة لتقویة وتحسین العلاقات بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وجیرانها الجنوبیین.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی