مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات انقلاب اسلامی
سال:1395 | دوره:13 | شماره:44
صفحه شروع:167 | صفحه پایان:188

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

193

دانلود:

100

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: نقش اقتدار و مرجعیت علمی در امنیت و منافع ملی با نگاه به اصول و آرمان های انقلاب اسلامی (عنوان عربی:العلاقة بین الإقتدار والمرجعیة العلمیة والتقنیة للجمهوریة الإسلامیة فی ایران فی العالم، وبین الإقتدار والأمن القومی علی أساس مبادئ الثورة الإسلامیة)

صفحات

 صفحه شروع 167 | صفحه پایان 188

کلیدواژه

امنیت ملی (کلیدواژه عربی: المرجعیة العلمی والتقنیةQ2
الأمن القومی)Q2

چکیده

 چکیده فارسی:در اندیشه اسلامی برتری و سرآمدی و برخورداری از علو, به مثابه حق و تکلیف مسلمانان بیان شده است. هدف اصلی از روند حرکت علمی کشور نیز طبق فرموده رهبر معظم انقلاب, تبدیل ایران به مرجع علمی و فناوری جهان عنوان گردیده است. محقق در این تحقیق که از نوع توصیفی پیمایشی بوده, سعی کرده است تا با روش ترکیبی مطالعات کتابخانه ای و میدانی, رابطه بین اقتدار و مرجعیت علمی و فناوری در جهان را با تامین امنیت ملی بررسی نماید. با توجه به آزمون فرض آماری که از داده های پرسشنامه گرفته شد, این نتیجه به دست آمد که دستیابی جمهوری اسلامی ایران به اقتدار علمی و درنهایت به مرجعیت علمی و فناوری در جهان, با شرحی که دراثنای این مقاله آمده است, در ایجاد اقتدار و تامین امنیت ملی تاثیرگذار است. چکیده عربی: ملخّص البحث: فی الفکر الإسلامی طُرحت قضیة التفوق والعلو کحق وتکلیف علی المسلمین. الهدف الأساسی من الحرکة العلمیة للبلد وفقاً لأقوال المرشد الأعلی للثورة الإسلامیة هو ان تصبح ایران مرجعاً علمیاً وتقنیاً للعالم. حاول الباحث الذی اجری هذا التحقیق بالاسلوب الوصفی السیّار, وعن طریق التوفیق بین الدراسة المکتبیة والمیدانیة, حاول تسلیط الضوء علی العلاقة بین الاقتدار والمرجعیة العلمیة والتقنیة فی العالم وبین ضمان الأمن القومی. وفی ضوء الاختبار الافتراضی الاحصائی المُستقی من بیانات استمارة الاستبیان, تم التوصل إلی نتیجة مفادها ان حصول الجمهوریة الإسلامیة فی ایران علی الاقتدار العلمی, الذی یعنی فی نهایة المطاف احرازها المرجعیة العلمیة والتقنیة فی العالم, بناءً علی الشرح الذی جاء بین ثنایا هذا البحث, له تأثیره فی ایجاد الاقتدار وحمایة الأمن القومی.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی