مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات انقلاب اسلامی
سال:1389 | دوره:7 | شماره:23
صفحه شروع:73 | صفحه پایان:102

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

415

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیرات انقلاب اسلامی ایران بر شیعیان لبنان با تاکید بر جنبش حزب اله

نویسنده

طاهری سیدمهدی

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 102

چکیده

انقلاب اسلامی ایران به عنوان نقطه آغاز خیزش بیداری اسلامی در نیمه دوم قرن بیستم, نویدبخش دوره جدیدی از ظهور اسلام بود که سایر ملت های اسلامی از جمله شیعیان لبنان را به تکاپو وادشته و شیعیان این کشور و به خصوص جنبش حزب اله, به برکت انقلاب اسلامی, به تدریج نقش فزاینده ای را در تحولات سیاسی اجتماعی ایفا کرده اند.انقلاب اسلامی ایران با تاثیرگذاری در عرصه فرهنگی (تقویت هویت شیعی), سیاسی (سهم بیشتر در قدرت) و اجتماعی (بهینه شدن وضعیت شهروندی), سهم بسزایی در رشد و پیشرفت و انجام اقدامات سیاسی ـ اجتماعی و کسب موفقیت های شیعیان لبنان به خصوص جنبش حزب اله داشته است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.