مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,530

دانلود:

1,162

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بازخوانی حافظه و هویت در معماری یادمانی ایران

نویسندگان

ملاصالحی حکمت اله

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 82

چکیده

 نوشتار حاضر بر محور سه مفهوم کلیدی بازخوانی حافظه و هویت در معماری یادمانی ایران تدوین شده است. مفهوم بازخوانی در مباحث پیشرو نه به تصادف و نه از سر ذوق بلکه با اتکاء به هدفی مشخص و با ابتناء به روش شناسی و رویکردی معین گزیده شده و مورد بحث قرارگرفته است. هر اثر یادمانی در بستر جاری و شرایط تاریخی و مقتضیات و ملزومات فرهنگی, اجتماعی, اعتقادی, اقتصادی و سیاسی دورهای که در آن پدید می آمده برای گروه های اجتماعی و مردمانی که آن را پدید میآورده اند در زمانه خود چونان واقعیتی زنده و فعال بر صحنه تاریخ و فرهنگ و زندگی مردم آن جامعه حضور داشته, نقش خود را بر شانه می کشیده و ایفا می کرده است. تاثیر این بناهای یادمانی نیز بر روان و رفتار و اندیشه و خرد و خیال و ذوق و ذایقه گروه های اجتماعی و مردم جامعه ای که با چنین آثاری هم عصر بوده اند بلاواسطه بوده است. لیکن همان اثر یادمانی برای مردمان جامعه و تاریخ عصری که هزاره های بعد آن را به حضور دوباره فرا خوانده اند, موضوعیتی از جنس دیگر می پذیرفته که اصطلاحا از آن به بازخوانی و بازاندیشی و بازنمایی تعبیر شده است. به سخن دیگر, آنچه برای مردمان یک دوره چونان واقعیتی زنده و زیستنی و خواندنی تجربه و زیسته می شده برای مردمان اعصار و ادوار بعدی که وارد سپهر دیگری از مناسبت ها و رابطه ها و مقتضیات و شرایط دیگر تاریخی می شده اند هم بازخوانی می طلبیده هم بازنمایی از نوعی و از منظری دیگر. لکن نسبت ذوقی و زیباشناختی مشمول این قاعده نمی شود. زیبا همیشه زیباست و فراسوی زمان تاریخی ایستاده است. مصریان عهد باستان, هم طراحان هم معماران و مهندسان و آفرینندگان معماری یادمانی اهرام بودند هم آنکه نسبتی زنده و فعال با آثارشان داشتند و در بستر جاری فرهنگ و زندگی خود, آنها را فعال بر صحنه می دیدند و می زیستند. بر همین سیاق ایلامیانی (عیلامیان) که معبد چغازنبیل و ایرانیانی که معماری پرشکوه تخت جمشید و آتنیانی که معماری معبد پارتنون و مجموعه های پیرامون آن را روی آکروپولیس در قلب شهر آتن عهد پریکلس پدید آورده بودند, حضور زنده و فعال آنها را بر صحنه فرهنگ وزندگی خویش احساس می کردند و می زیستند. آنچه بود خوانش بود و گفتمان زنده و نسبت و رابطه بلاواسطه. آنچه ما می کنیم بازخوانی و بازنمایی است از منظری دیگر. مصداق این نوع و نحوه رابطه زنده و فعال را در حرم های مطهر مسلمانان شیعه یا در اجرای مراسم حج و طواف مسلمانان برگرد کعبه به خوبی می توان مشاهده کرد. نه معبد چغازنبیل دیگر آشیانه ایزدستان عیلامیان است, نه معبد پارتنون دیگر پرستشگاه الهه آتنا و نه تخت جمشید کانون فعال امپراطوری هخامنشی. آنها یادمان هایی هستند که در دوره جدید بار دیگر به حضور فراخوانده شده اند تا بازخوانی و بازاندیشی و بازنمایی های آرکئولوژیک شوند. البته از منظر «آرخه» و«لوگوس» دوره جدید, که مبادی و مبانی فکری و نظام معرفتی اش متفاوت از مبانی و مبادی فکری پدیدآورندگان چنین آثاری است. معماری یادمانی که در نوشتار حاضر کانون توجه و بحث قرارگرفته به طور اخص و معماری به طور کلی و اعم, یک پدیده چندوجهی و چندگون و چندکارکردی است که با جنبه های دیگر فرهنگ و زندگی و روان و رفتار و نحوه نگاه و نحوه بودن و نوع بیان و گفتمان و در یک کلام جهان بینی و هستی شناسی جوامع در ادوار مختلف سخت و استوار درهم تنیده است. لذا وقتی از معماری چونان نوعی زبان در گروه و چارچوب زبان فرهنگ مادی سخن گفته می شود, به دنبال قواعد و دستور زبان خوانش یا بازخوانی و نشانه شناسی و تفسیر آن نیز باید رفت. هر بنای یادمانی طومار و متن مادی و کالبدی شده ای است که بر روی ما گشوده است. زمانی می توان آن را خوانش و تفسیر کرد که با قواعد و دستور زبان خاص آن زبان و نحوه بیان و گفتمان آشنا باشیم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ملاصالحی، حکمت اله. (1394). بازخوانی حافظه و هویت در معماری یادمانی ایران. باغ نظر، 12(34)، 69-82. SID. https://sid.ir/paper/125678/fa

  Vancouver: کپی

  ملاصالحی حکمت اله. بازخوانی حافظه و هویت در معماری یادمانی ایران. باغ نظر[Internet]. 1394؛12(34):69-82. Available from: https://sid.ir/paper/125678/fa

  IEEE: کپی

  حکمت اله ملاصالحی، “بازخوانی حافظه و هویت در معماری یادمانی ایران،” باغ نظر، vol. 12، no. 34، pp. 69–82، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/125678/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.