مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آینه معرفت
سال:1388 | دوره:- | شماره:18
صفحه شروع:99 | صفحه پایان:124

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

9,772

دانلود:

471

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فهم و برداشت مولانا از خدا، جهان، انسان

نویسنده

حسن زاده صالح

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 124

کلیدواژه

چکیده

 مولانا معتقد است که در پس همه پدیده های این عالم, وجودی است کامل, آگاه, نامتناهی و دارای همه صفات و اسمای حسنی. مولوی این وجود را خدا می نامد. خداوند منشا و سرچشمه لایزال هستی و زندگی است. خداوند خالقی است که همه کاینات را از «عدم» و فقط به اراده خویش آفریده است. کانون و محور اندیشه مولانا خداوند «فعال ما یشا» و قادر مطلق است.به نظر مولوی در یک سوی هستی, خدای نامتناهی, روح و جان جهان قرار دارد, و در سوی دیگر جهان متناهی و پیوسته در تضاد و شدن. همه تضادها متعلق به کثرت است و کثرت سرانجام به وحدت باز می گردد. این جهان حادث و مخلوق به اراده و قدرت خداوند, هر لحظه از فیض جاری الهی مستفیض است. خداوند با اعمال قوانین دقیق به همه اجزا و ذرات عالم, ربوبیت, حاکمیت و مشیت خود را بر آن جاری می سازد. در جهان همه قدرت ها و توانش ها در حقیقت وابسته به قدرت خداوند است.در فاصله میان آن دو جهان, خدای نامتناهی و جهان متناهی, انسان قرار دارد. انسان از نگاه مولوی موجودی است عظیم, پر ظرفیت, پر راز و رمز که در جهان خلقت حضور خود را تجربه می کند. انسان مورد نظر مولوی, موحد و یگانه پرست است. او محو در صفات و اسمای خداوند است. این انسان برای پیروزی بر تعارضات درونی و تمایلات حیوانی همواره در جهاد و مبارزه با خود است. سلوک عرفانی, عبادت عاشقانه و خودسازی توشه راه اوست. او به عشق و محبت الهی همه مخاطرات«سفر الی اله» را پذیرفته, دم به دم خود را به حوزه جاذبه ربوبی نزدیک می سازد.بدین ترتیب مولانا با استفاده از زبان بلند عرفان و هنر صنعت شعر و نثر روح نواز, دیدگاه خود در باره خدا, جهان, و انسان و رابطه آنها را بیان می کند. استفاده از آیات قرآن و مفاهیم مکتب اسلام, به دیدگاه مولانا غنا و وضوح بیشتری بخشیده است. هدف این مقاله تحلیل و بررسی این دیدگاه است.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی