video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

462

دانلود:

37

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحقق کفالت ریاست جمهوری در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه

نویسندگان

تقی زاده جواد

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 115

چکیده

 فوت, عزل, استعفا, غیبت یا بیماری بیش از دو ماه, پایان دوره رییس جمهور یا اموری دیگر از این قبیل, عوامل تحقق کفالت ریاست جمهوری در ایران به شمار می روند. فوت رییس جمهور در فرانسه از مصادیق غیاب محسوب می شود. عزل رییس جمهوری ایران با سازوکارهای قضایی و سیاسی و عزل رییس جمهوری فرانسه فقط توسط پارلمان در قالب دیوان عالی امکان پذیر است. استعفای رییس جمهوری ایران نیازمند پذیرش رهبری است اما رییس جمهوری فرانسه بدون نیاز به پذیرش مقام یا نهادی خاص می تواند از سمت ریاست جمهوری کناره گیری کند. غیبت رییس جمهور در ایران با غیاب وی در فرانسه متفاوت است. غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهوری را می توان از مصادیق مانعیت در فرانسه دانست. قانون گذار اساسی ایران با تعیین "اموری دیگر از این قبیل" تمام موارد غیاب یا مانعیت قطعی را در زمره عوامل تحقق کفالت رییس جمهور قرار داده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی