مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات حقوق خصوصی (حقوق)
سال:1389 | دوره:40 | شماره:3
صفحه شروع:77 | صفحه پایان:95

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

249

دانلود:

126

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

صلاحیت محاکم در قراردادهای الکترونیک مصرف کننده

نویسنده

بختیاروند مصطفی

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 95

چکیده

 یکی از مسایل مهم در قراردادهای الکترونیک به نحوه تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات طرفین مربوط می شود. این موضوع در قراردادهای مصرف کننده به دلیل نیاز وی به حمایت قانون گذار اهمیت بیشتر می یابد. در مقاله حاضر ابتدا شروط قراردادی تعیین دادگاه صالح و شرایط و محدودیت های آنها, سپس عوامل ارتباط نوعی مورد استفاده در صورت سکوت طرفین یا بی اعتباری این شروط و نحوه اعمال آنها در فضای سایبر و در نهایت قواعد حاکم بر تعیین دادگاه صالح در قراردادهای مصرف کننده مطالعه خواهد شد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.