مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات حقوق خصوصی (حقوق) | سال:1387 | دوره:38 | شماره:4 | صفحه شروع:161 | صفحه پایان:183

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,263

دانلود:

188

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران

نویسنده

قربانی محمدرضا

صفحات

 صفحه شروع 161 | صفحه پایان 183

چکیده

 جایگاه و موقعیت ویژه دادرسان و وکلا سبب گردیده است که امروزه در اغلب نظام های حقوقی جهان, امتیازها و مصونیت های قانونی خاص برای آنان به رسمیت شناخته شود. در تبیین فلسفه وجودی این گونه امتیازها, نظریه های مختلف همچون «نظریه حسن خدمت», «اعتبار شخصیت حقوقی دادرسان و وکلا» و «رعایت مصلحت و ضرورت انجام وظیفه» مطرح گردیده است. تضمین استقلال قاضی, تامین آزادی دفاع وکیل, موقعیت خاص اجتماعی آنان و فقدان سوءنیت مجرمانه از توجیه های دیگر لزوم مصونیت دادرسان و وکلاست. مخالفین, مصونیت دادرسان و وکلا را با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون و حق دادخواهی و تظلم خواهی افراد و نیز با شریعت اسلام مغایر دانسته اند. از نظر ما دلایل آنها نمی تواند ضرورت بهره مندی از این گونه مصونیت را منتفی کند. در این مقاله تلاش می شود جایگاه و مبانی مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گیرد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID