مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

291

دانلود:

79

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر سیاست های اقتصاد کلان بر بخش کشاورزی ایران: رویکرد حسابداری رشد تعادل عمومی

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 82

چکیده

 در این مطالعه تاثیر سیاست های کالان اقتصادی بر بخش کاشورزی ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از مدل تعادل عمومی دو بخشی (بخش کشاورزی و غیر کشاورزی) با بهره گیری از رویکرد حسابداری رشد (GAA), استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که تغییرات صورت گرفته در سیاست های کلان اقتصادی, تاثیر منفی بر کل تولیدات بخش کشاورزی داشته است. همچنین تغییر متغیرهای سیاستی اقتصاد کلان, اثرهای متفاوتی بر مصرف کل مواد غذایی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر جای گذاشته است. افزون بر آن, قیمت بخش غیر کشاورزی, تاثیر منفی بر تولید و مصرف مواد غذایی, داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که به منظور رسیده به هدف های توسعه ایجاد هماهنگی میان سیاست های پولی, مالی و تجاری ضرورت دارد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID