مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

521

دانلود:

290

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اصل علیت

نویسندگان

عبودیت عبدالرسول

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 26

چکیده

 قضیه «هر ممکن بالذاتی نیازمند علت است» را باید تعبیر دقیق اصل علیت به شمار آورد؛ زیرا بنا بر اصالت ماهیت, امکان ذاتی مناط نیاز ماهیت به علت است و بنا بر اصالت وجود, نشانه احتیاج وجود آن به علت است. این اصل در خصوص صفات اشیا با تعبیر «العرضی یعلل» بیان می شود در برابر «الذاتی لا یعلل» که به بی نیازی صفات ذاتی شیء از علت اشاره دارد. اصل علیت خود بیان حالت خاصی از اصل امتناع ترجح بلامرجح است و به آن فرو کاسته می شود؛ لذا از جهت بداهت و عدم بداهت و اثبات پذیری و اثبات ناپذیری تابع آن است, و همانند اصل مزبور بدیهی اثبات ناپذیر است. از اصل امتناع ترجح بلامرجح اصل دیگری منشعب می شود: اصل امتناع ترجیح بلامرجح که بیان اصل امتناع ترجح بلامرجح در خصوص فاعل مختار و افعال اختیاری اوست و مانند آن بدیهی اثبات ناپذیر است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عبودیت، عبدالرسول. (1398). اصل علیت. معرفت فلسفی، 17(1 (پیاپی 65) )، 11-26. SID. https://sid.ir/paper/123991/fa

  Vancouver: کپی

  عبودیت عبدالرسول. اصل علیت. معرفت فلسفی[Internet]. 1398؛17(1 (پیاپی 65) ):11-26. Available from: https://sid.ir/paper/123991/fa

  IEEE: کپی

  عبدالرسول عبودیت، “اصل علیت،” معرفت فلسفی، vol. 17، no. 1 (پیاپی 65) ، pp. 11–26، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/123991/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی