مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) | سال:1389 | دوره:4 | شماره:4 (پیاپی 16) | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:28

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

192

دانلود:

106

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی و مقایسه دو چهره نیمه تاریخی شاهنامه (بهرام گور و بهرام چوبین) بر اساس نظریه قدرت

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 28

چکیده

 بهرام گور و بهرام چوبین از چهره های برجسته شاهنامه اند. به نظر می رسد, داستان زندگی این دو قهرمان, درگذر زمان دستخوش روایتهای افسانه ای و عامیانه شده و تا اندازه ای در هاله رمز و ابهام فرو رفته است. تشابه در برخی از روایات و حوادث زندگی این دو, این فرضیه را قوت می بخشد که این وقایع مربوط به زندگی یک نفر است.  با وجود این از خلال ابیات شاهنامه می توان تا حدودی به شخصیت واقعی آنها پی برد. داستان بهرام گور و بهرام چوبین به علت آنکه در بخشهای پایانی شاهنامه قرار گرفته, کمتر مورد توجه بوده است, با این حال مردم همواره به نظر احترام به آنان نگریسته اند؛ زیرا شخصیت این دو قهرمان بزرگ را با روحیه حقیقت جویی خویش, همراه و هماهنگ دیده اند. هم نامی این دو چهره نیمه تاریخی, آمیختگی بیشتر سرگذشت آنها را در پی داشته است که بازتاب آن را در شاهنامه نیز می توان دید.در این جستار تلاش برآن است تا با در نظر گرفتن یکی از نیرومندترین انگیزه های بشری؛ یعنی قدرت که بسیاری از رفتارهای انسانی را شکل می دهد و همچنین د‍یگر نظریه های مربوط به آن, تصویری تقریبا واقعی از شخص‍یت این دو قهرمان بزرگ نشان داده شود. ظهور این دو شخصیت در شاهنامه, براست‍ی بروز «ناخودآگاه جمعی» ملتی آرمان خواه و حقیقت جو در برابر تجاوز بیگانه و استبداد داخلی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID