مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

778

دانلود:

206

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی روش های استقرار نهال در اراضی مخروبه دانگ تجدید نسل در جنگل شوراب (گلبند) نوشهر

صفحات

 صفحه شروع 253 | صفحه پایان 264

چکیده

 احیای جنگل های مخروبه, ازمهم ترین اولویت های مدیریت جنگل در شمال کشور به شمار می رود. بازسازی این جنگل ها, به ویژه در نقاطی که در گذشته به روش دانگ بندی و با شیوه پناهی مدیریت می شد و امروزه به شکــل پهنه های بدون درخت یا کم درخت و با پوشش انبوهی از تمشک و سرخس دیده می شود, اهمیت زیادی دارد. تحقیق پیش رو, با هدف یافتن روش های مناسب استقرار نهال در چنین نقاطی, به مدت پنج سال (1382 تا 1386) در جنگلی مخروبه و محصور با سیم توری به مساحت تقریبی 5000 متر مربع در محدوده طرح جنگلداری شوراب (گلبند) - قدیمی ترین طرح جنگلداری در مازندران - در چهار تکرار و هفت تیمار بذرکاری و نهالکاری توسکا (2), بذرکاری و نهالکاری پلت (2), بذرکاری و بذرپاشی راش (2) و کنترل (1) به اجرا درآمد. پیش از کاشت بذر و نهال همه بوته های تمشک و سرخس ریشه کن شدند و ضمن مراقبت, به مدت سه سال و هر سال یک بار در اواخر شهریور, پیرامون نهال ها وجین شد. پس از گذشت چهار سال, همه نهال های درختی مستقر در 25 متر مربع مرکز هر پلات (کرت) و در کل 28 پلات از نظر نوع گونه, تعداد و بلندی, اندازه گیری شدند. یافته ها نشان داد که ده گونه چوبی مختلف به ارتفاع 10 تا470 سانتی متر در عرصه وجود دارند, به طوری که بیش از 98 درصد آنها را چهار گونه پلت (75.5 درصد), ممرز (13.9 درصد), توسکا (6.1 درصد) و راش (3.1 درصد) شامل می شود. میانگین تعداد نهال در سطح شمارش از 19 تا 132 نوسان دارد و تفاوت ها معنی دار است. در تیمارهای بذرکاری بیش از تیمارهای نهالکاری پیشاهنگ, نهال مشاهده شد و از میان آنها, تیمار بذرکاری پلت با 132 اصله نهال در 25 متر مربع به عنوان بهترین تیمار معرفی شد که تفاوت آن با تیمارهای نهالکاری پیشاهنگ در سطـح 5 درصد معنی دار است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  گرجی بحری، یوسف، کیادلیری، شهرام، فرجی، روشن علی، مهدوی، رضا، موسوی میرکلایی، سیدمحمدرضا، و پورمرادی، صادق. (1388). بررسی روش های استقرار نهال در اراضی مخروبه دانگ تجدید نسل در جنگل شوراب (گلبند) نوشهر. مجله جنگل ایران، 1(3)، 253-264. SID. https://sid.ir/paper/123148/fa

  Vancouver: کپی

  گرجی بحری یوسف، کیادلیری شهرام، فرجی روشن علی، مهدوی رضا، موسوی میرکلایی سیدمحمدرضا، پورمرادی صادق. بررسی روش های استقرار نهال در اراضی مخروبه دانگ تجدید نسل در جنگل شوراب (گلبند) نوشهر. مجله جنگل ایران[Internet]. 1388؛1(3):253-264. Available from: https://sid.ir/paper/123148/fa

  IEEE: کپی

  یوسف گرجی بحری، شهرام کیادلیری، روشن علی فرجی، رضا مهدوی، سیدمحمدرضا موسوی میرکلایی، و صادق پورمرادی، “بررسی روش های استقرار نهال در اراضی مخروبه دانگ تجدید نسل در جنگل شوراب (گلبند) نوشهر،” مجله جنگل ایران، vol. 1، no. 3، pp. 253–264، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/123148/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی