مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

916

دانلود:

277

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر جهانی شدن و الحاق به WTO بر سودآوری صنایع

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 15

چکیده

 در این مقاله, تاثیر جهانی شدن (با شاخص جمع صادرات و واردات به GDP), تعرفه ها, بهره وری کل عوامل تولید و نسبت سرمایه به نیروی کار بر سودآوری صنایع بررسی شده است. چون آماری از سود در ایران منتشر نمی شود از شکاف قیمت - دستمزد به عنوان معیاری از سودآوری استفاده شده است. مدل, با پانل دیتای پویای ناهمگن و به روش میانگین گروهی تلفیقی برآورد شده و نتایج نشان می دهد علامت هر چهار متغیر مذکور مثبت است. تعرفه بیش ترین و جهانی شدن کم ترین تاثیر را بر سود دارند. بنابراین, پیامد های کاهش تعرفه ها در قالب الحاق به سازمان جهانی تجارت, سودآوری صنایع را کاهش می دهند, در حالی که افزایش حجم تجارت (جهانی شدن) کم ترین تاثیر را بر سودآوری دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  اشرف زاده، سیدحمیدرضا، و نصیرزاد، مهران. (1387). تاثیر جهانی شدن و الحاق به WTO بر سودآوری صنایع. تحقیقات اقتصادی، 43(84)، 1-15. SID. https://sid.ir/paper/12161/fa

  Vancouver: کپی

  اشرف زاده سیدحمیدرضا، نصیرزاد مهران. تاثیر جهانی شدن و الحاق به WTO بر سودآوری صنایع. تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1387؛43(84):1-15. Available from: https://sid.ir/paper/12161/fa

  IEEE: کپی

  سیدحمیدرضا اشرف زاده، و مهران نصیرزاد، “تاثیر جهانی شدن و الحاق به WTO بر سودآوری صنایع،” تحقیقات اقتصادی، vol. 43، no. 84، pp. 1–15، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/12161/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی