مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران | سال:1391 | دوره:7 | شماره:3 (پی در پی 26) | صفحه شروع:89 | صفحه پایان:100

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

155

دانلود:

84

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثرات افزودن جوانه گندم بر ویژگی های شیمیایی، حسی، پخت و میکروبی پاستا

صفحات

 صفحه شروع 89 | صفحه پایان 100

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID