مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

696

دانلود:

275

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

روشی سریع و جدید برای ساخت نانوکامپوزیتهای بنتونیت/دی اکسید تیتانیوم با خاصیت بازدارندگی رشد میکروبی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 9

چکیده

 یکی از روشهای مدرن برای گندزدایی آب استفاده از نانوفناوری می باشد. مشکل اصلی در استفاده از این فناوری جهت گندزدایی آب, در دسترس بودن تولیدکنندگانی است که بتوانند مقادیر فراوانی از نانومواد را با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب تامین کنند. برای تحقق این امر, تحقیق حاضر روشی ساده و ارزان را ارائه می کند. بدین منظور, نانوکامپوزیتهای دی اکسیدتیتانیوم/ بنتونیت از طریق قراردادن بنتونیت در دی اکسیدتیتانیوم در دماهای 500, 600 و 700oC بمدت 30 و 60 دقیقه تهیه شدند. برای سنتز این نانوکامپوزیت از هیچ عامل احیا کننده و یا ماده شیمیایی به غیر از دی اکسیدتیتانیوم استفاده نشد. نانوکامپوزیت دی اکسیدتیتانیوم/ بنتونیت ساخته شده توسط میکروسکوپ الکترونی, اسپکتروفتومتر, تفرق اشعه ایکس و طیف نگاری فلوئورسانس اشعه ایکسمورد ارزیابی قرار گرفتند. با روش ارائه شده در این تحقیق سنتز نانوذرات با اندازه تقریبا یکنواحت حدود 96.7-99.6 نانومتر و تثبیت همزمان آنها بر روی پایه بنتونیتی در زمانی کمتر از 60 دقیقه میسر شد. آنالیز تفرق اشعه ایکس نشانگر این موضوع بود که نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم سنتز شده دارای فاز آناتاز می باشد. بررسی خواص ضدمیکروبی این نانوکامپوزیت نشانگر توانایی بازدارندگی رشد آنها بر ضد باکتری اشرشیا کلی و استافیلو کوکوس اورئوس بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  آقازاده چورس، فاطمه، قربانپور، محمد، و شایق، راضیه. (1395). روشی سریع و جدید برای ساخت نانوکامپوزیتهای بنتونیت/دی اکسید تیتانیوم با خاصیت بازدارندگی رشد میکروبی. علوم و مهندسی سطح، 12(29)، 1-9. SID. https://sid.ir/paper/121100/fa

  Vancouver: کپی

  آقازاده چورس فاطمه، قربانپور محمد، شایق راضیه. روشی سریع و جدید برای ساخت نانوکامپوزیتهای بنتونیت/دی اکسید تیتانیوم با خاصیت بازدارندگی رشد میکروبی. علوم و مهندسی سطح[Internet]. 1395؛12(29):1-9. Available from: https://sid.ir/paper/121100/fa

  IEEE: کپی

  فاطمه آقازاده چورس، محمد قربانپور، و راضیه شایق، “روشی سریع و جدید برای ساخت نانوکامپوزیتهای بنتونیت/دی اکسید تیتانیوم با خاصیت بازدارندگی رشد میکروبی،” علوم و مهندسی سطح، vol. 12، no. 29، pp. 1–9، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/121100/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی