مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,918

دانلود:

457

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 66

چکیده

 هدف تحقیق, بررسی کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و تاثیر تغییرات پیش بینی نشده متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم, عرضه پول, نرخ ارز, قیمت نفت, ساختار دوره ای نرخ های بهره و تولیدات صنعتی بر بازده مورد انتظار هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق داده ها به صورت فصلی و برای دوره زمانی 1376-1386 (44 فصل) و با استفاده از سیستم رگرسیون های ظاهرا نامرتبط غیرخطی تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که صرف ریسک مربوط به تغییرات پیش بینی نشده متغیرهای عرضه پول, نرخ ارز, ساختار دوره ای نرخ های بهره و تولیدات صنعتی در سطح خطای 5 درصد معنادار است و محدودیت های مدل قیمت گذاری آربیتراژ بر مدل خطی نامقید اعمال می شوند. بر این اساس, تئوری قیمت گذاری آربیتراژ یک مدل منطقی در توضیح بازده مورد انتظار هر سهم محسوب می شود و متغیرهای کلان اقتصادی مزبور معنادار و منابع ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران هستند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  سجادی، س.، و فرازمند، ح.، و بادپا، ب. (1390). کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات اقتصادی, 46(94), 45-66. https://sid.ir/paper/12102/fa

  Vancouver: کپی

  سجادی سیدحسین، فرازمند حسن، بادپا بهروز. کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات اقتصادی. 1390 [cited 2023January30];46(94):45-66. Available from: https://sid.ir/paper/12102/fa

  IEEE: کپی

  سجادی، س.، فرازمند، ح.، بادپا، ب.، 1390. کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات اقتصادی, [online] 46(94), pp.45-66. Available: https://sid.ir/paper/12102/fa.