مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

729

دانلود:

377

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهبود خصوصیات سطح آلیاژ Ti64 در حضور نانو ذرات زیرکونیا با استفاده از جوشکاری TIG

صفحات

 صفحه شروع 89 | صفحه پایان 100

چکیده

 در این تحقیق از پوشش نانو ذرات زیرکونیا با ضخامت های مختلف بر روی سطح ورق Ti-6Al-4V به منظور عملیات ذوب سطحی جهت افزایش سختی و مقاومت به سایش, با استفاده از جوشکاری TIGبدون فلز پرکننده استفاده شده است. بعد از عملیات ذوب سطحی در حضور نانو ذرات زیرکونیا, عمق لایه ذوب شده سطحی و سختی نواحی مختلف اندازه گیری شده است. همچنین با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ SEM, ریز ساختار نواحی مختلف ذوب شده سطحی را بررسی نموده و برای مشخص نمودن حضور نانو ذرات در ناحیه ذوب شده از آنالیز عنصریEDS و از الگوی پراش پرتو ایکس (XRD) برای شناسایی فازهای تشکیل شده در نمونه های ناشی از عملیات ذوب سطحی استفاده شده است. نانو ذرات به عمقی از سطح ذوب شده نفوذ کرده و منجر به ایجاد ساختار سوزنی شکل و درهمبافته گردیده است. علت تشکیل این ساختار را می توان حضور ذرات نانو در حین عملیات ذوب سطحی و تشکیل مراکز جوانه زا جهت ایجاد جوانه های مناسب در مکان های مناسب دانست. نانو ذرات اعمال شده بر سطح با مکانیزم تغییر گرادیان کشش سطحی, موجب افزایش نفوذ لایه ذوب شده سطحی گردیده است. بیشترین سختی در نمونه هایی که بالاترین مقدار نانو ذرات را دارد, حاصل شده است. سختی این نمونه ها نسبت به فلز پایه 2.5 برابر شده است. با ثابت در نظر گرفتن پارامترهای جوشکاری و افزایش نانو ذرات زیرکونیا, عمق ناحیه ذوب شده بیشتر و همچنین سختی منطقه ذوب شده نسبت به فلز پایه افزایش یافته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پهنانه، فرزاد، نعیمی، فرید، و آقاخانی، مسعود. (1396). بهبود خصوصیات سطح آلیاژ Ti64 در حضور نانو ذرات زیرکونیا با استفاده از جوشکاری TIG. علوم و مهندسی سطح، 13(33 )، 89-100. SID. https://sid.ir/paper/120975/fa

  Vancouver: کپی

  پهنانه فرزاد، نعیمی فرید، آقاخانی مسعود. بهبود خصوصیات سطح آلیاژ Ti64 در حضور نانو ذرات زیرکونیا با استفاده از جوشکاری TIG. علوم و مهندسی سطح[Internet]. 1396؛13(33 ):89-100. Available from: https://sid.ir/paper/120975/fa

  IEEE: کپی

  فرزاد پهنانه، فرید نعیمی، و مسعود آقاخانی، “بهبود خصوصیات سطح آلیاژ Ti64 در حضور نانو ذرات زیرکونیا با استفاده از جوشکاری TIG،” علوم و مهندسی سطح، vol. 13، no. 33 ، pp. 89–100، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/120975/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی