مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

94

دانلود:

26

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی تنش پسماند در پوشش های پاشش حرارتی WC-Co با استفاده از سوراخکاری با تخلیه الکتریکی

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 53

چکیده

تنش پسماند که در اثر انرژی جنبشی ذره در حین برخورد و همچنین اختلاف خصوصیات ترموفیزیکی پوشش و زیرلایه ایجاد می شود, خواص مکانیکی پوشش نظیر استحکام چسبندگی و رفتار خستگی را بشدت تحت تاثیر قرار می دهد. اندازه گیری تنش پسماند در امتداد ضخامت پوشش های سخت نظیر کاربید تنگستن- کبالت به علت ویژگی های منحصر به فرد آن همواره با محدودیت هایی روبرو بوده است. در این تحقیق, روش جدید و کارآمدی در اندازه گیری تنش پسماند پوشش کاربید تنگستن- کبالت حاصل از پاشش حرارتی با سرعت بالا و سوخت اکسیژن بر روی زیرلایه فولادی مورد بررسی قرار گرفته است. از روش ایجاد سوراخ با تخلیه الکتریکی بدین منظور استفاده شده و نتایج آن با نتیجه آزمون انحنا مقایسه گردید. آزمایشات میکروسختی سنجی, میکروسکوپی الکترونی روبشی جهت بررسی مورفولوژی پودر و پوشش و تعیین سختی پوشش و همچنین بررسی الگوی پراش پرتو X پودر و پوشش مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تنش در امتداد ضخامت پوشش یکنواخت نبوده و در نزدیکی فصل مشترک تنش فشاری بیشترین مقدار را دارد. تنش موثر فون میزز میانگین معادل -126 MPa با استفاده از روش ایجاد سوراخ بدست آمد که نزدیک به نتایج روش انحناء (-164 MPa) در این مطالعه است. در هر دو روش تنش بصورت فشاری به دست آمد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  جلالی عزیزپور، م.، و نوروزی، س.، و سلیمی جزی، ح.، و محرمی، ر. (1391). ارزیابی تنش پسماند در پوشش های پاشش حرارتی WC-Co با استفاده از سوراخکاری با تخلیه الکتریکی. علوم و مهندسی سطح, -(16), 45-53. https://sid.ir/paper/120967/fa

  Vancouver: کپی

  جلالی عزیزپور مهدی، نوروزی سلمان، سلیمی جزی حمیدرضا، محرمی رسول. ارزیابی تنش پسماند در پوشش های پاشش حرارتی WC-Co با استفاده از سوراخکاری با تخلیه الکتریکی. علوم و مهندسی سطح. 1391 [cited 2023January30];-(16):45-53. Available from: https://sid.ir/paper/120967/fa

  IEEE: کپی

  جلالی عزیزپور، م.، نوروزی، س.، سلیمی جزی، ح.، محرمی، ر.، 1391. ارزیابی تنش پسماند در پوشش های پاشش حرارتی WC-Co با استفاده از سوراخکاری با تخلیه الکتریکی. علوم و مهندسی سطح, [online] -(16), pp.45-53. Available: https://sid.ir/paper/120967/fa.