مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: کنترل | سال:1390 | دوره:5 | شماره:4 | صفحه شروع:32 | صفحه پایان:41

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

148

دانلود:

110

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کنترل و تخمین غیرخطی لغزش طولی تایر جهت استفاده در سیستم ترمز ضدقفل

صفحات

 صفحه شروع 32 | صفحه پایان 41

چکیده

  لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID