مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: کنترل | سال:1391 | دوره:6 | شماره:3 | صفحه شروع:27 | صفحه پایان:35

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

208

دانلود:

102

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

روش طراحی کنترلگر PI برای دسته ای از سیستم های غیر خطی دارای عدم قطعیت به کمک تجزیه مجموع مربعات

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 35

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID