مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: کنترل
سال:1391 | دوره:6 | شماره:2
صفحه شروع:39 | صفحه پایان:53

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

204

دانلود:

110

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

همکاری انسان و ماشین برای کنترل حرکت پنجه ربات صلب با پایه الاستیک روی مسیر نامعین

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 53

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی