مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,114

دانلود:

321

استناد:

9

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر اجزای تقاضای نهایی بر اشتغال بخشهای اقتصادی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 35

چکیده

 در این تحقیق با استفاده از مدل داده- ستانده نشان می دهیم که روابط غیر مستقیم بخشها مهم می باشد و از بین بخشهای اقتصادی, بخش صنایع غذایی و دخانیات بیشترین اثر اشتغال غیر مستقیم را در سالهای 1365 و 1370 داشته اند. هرچه به سالهای اخیر نزدیک می شویم, از اشتغال زایی فعالیت ها کاسته شده و این امر باعث گردیده است اثرات اشتغال زایی اجزای تقاضای نهایی نیز کاهش پیدا کند. در بین اجزای تقاضای نهایی, مصرف دولتی بیشترین تأثیر را بر اشتغال کل و همین طور اشتغال نیروی کار دانشگاهی داشته است. در مقایسه اثرات اشتغال زایی جذب داخلی و صادرات به این نتیجه رسیدیم که اشتغال زایی جذب داخلی بیشتر از صادرات می باشد. همچنین با وجود عرضة مازاد نیروی کار در کشور, به دلیل ساختار واردات, عملا وارد کننده خالص نیروی کار می باشیم, به طوری که با افزایش مساوی در حجم صادرات و واردات, اشتغال از دست رفته بیش از اشتغال به وجود آمده در اقتصاد می باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کمیجانی، اکبر، و عیسی زاده، سعید. (1380). تاثیر اجزای تقاضای نهایی بر اشتغال بخشهای اقتصادی. تحقیقات اقتصادی، -(59)، 1-35. SID. https://sid.ir/paper/12078/fa

  Vancouver: کپی

  کمیجانی اکبر، عیسی زاده سعید. تاثیر اجزای تقاضای نهایی بر اشتغال بخشهای اقتصادی. تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1380؛-(59):1-35. Available from: https://sid.ir/paper/12078/fa

  IEEE: کپی

  اکبر کمیجانی، و سعید عیسی زاده، “تاثیر اجزای تقاضای نهایی بر اشتغال بخشهای اقتصادی،” تحقیقات اقتصادی، vol. -، no. 59، pp. 1–35، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/12078/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی