مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

493

دانلود:

189

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقشه سازی مناطق شبه ایندومالاین و آفروتروپیکال ایران در وضوح شهرستان

صفحات

 صفحه شروع 28 | صفحه پایان 35

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صلاحی مقدم، عبدالرضا، حیدری هنگامی، آزیتا، و حیدری هنگامی، مهرگان. (1395). نقشه سازی مناطق شبه ایندومالاین و آفروتروپیکال ایران در وضوح شهرستان. مجله اپیدمیولوژی ایران، 12(4)، 28-35. SID. https://sid.ir/paper/120450/fa

  Vancouver: کپی

  صلاحی مقدم عبدالرضا، حیدری هنگامی آزیتا، حیدری هنگامی مهرگان. نقشه سازی مناطق شبه ایندومالاین و آفروتروپیکال ایران در وضوح شهرستان. مجله اپیدمیولوژی ایران[Internet]. 1395؛12(4):28-35. Available from: https://sid.ir/paper/120450/fa

  IEEE: کپی

  عبدالرضا صلاحی مقدم، آزیتا حیدری هنگامی، و مهرگان حیدری هنگامی، “نقشه سازی مناطق شبه ایندومالاین و آفروتروپیکال ایران در وضوح شهرستان،” مجله اپیدمیولوژی ایران، vol. 12، no. 4، pp. 28–35، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/120450/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی