مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

614

دانلود:

334

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر قاچاق کالا و درجه ی باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی در ایران

نویسندگان

نیکوقدم مسعود | جزمی مینا

صفحات

 صفحه شروع 465 | صفحه پایان 494

کلیدواژه

الگوی خود توضیح برداری (VAR)Q1

چکیده

قاچاق کالا به عنوان تهدیدی در حوزه های مختلفِ سیاسی, فرهنگی, نظامی, اجتماعی و به ویژه اقتصادی, به یکی از موضوعات بحث برانگیز سال های اخیر در سرتا سر جهان تبدیل شده است, درحالی که بیشتر مطالعات اقتصادی به جنبه های نظری قاچاق و تجزیه و تحلیل اثرات رفاهی آن پرداخته اند, تنها تعداد بسیار محدودی از مطالعات به صورت تجربی با این موضوع پیچیده برخورد کرده اند. مطالعه ی حاضر به بررسی اثر قاچاق کالا و اثر درجه ی باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره ی 1393-1353, با استفاده از یک الگوی خودتوضیح برداری (VAR) می پردازد. نتایج, حاکی از وجود رابطه ی منفی بین قاچاق کالا و رشد اقتصادی و رابطه ی مثبت بین درجه ی باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در کشور ایران در بلندمدت است. همچنین نتایج حاکی از واکنش تکانه ای مثبت قاچاق کالا به بروز یک انحراف معیار شوک مثبت در شاخص درجه ی بازبودن تجاری می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نیکوقدم، مسعود، و جزمی، مینا. (1397). بررسی اثر قاچاق کالا و درجه ی باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی در ایران. تحقیقات اقتصادی، 53(2 )، 465-494. SID. https://sid.ir/paper/12038/fa

  Vancouver: کپی

  نیکوقدم مسعود، جزمی مینا. بررسی اثر قاچاق کالا و درجه ی باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی در ایران. تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1397؛53(2 ):465-494. Available from: https://sid.ir/paper/12038/fa

  IEEE: کپی

  مسعود نیکوقدم، و مینا جزمی، “بررسی اثر قاچاق کالا و درجه ی باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی در ایران،” تحقیقات اقتصادی، vol. 53، no. 2 ، pp. 465–494، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/12038/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی