مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

843

دانلود:

205

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

محدودیت های نظام مندی در سیستم های توابع تقاضای انعطاف پذیر: مطالعه موردی تقاضای انرژی بخش خانگی کشور

صفحات

 صفحه شروع 145 | صفحه پایان 163

چکیده

 این مقاله تقاضای برق, گاز طبیعی و سایر فرآورده ها (نفت سفید, نفت گاز و گاز مایع) در بخش خانگی ایران را با استفاده از فرم تابعی «سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS)» مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نظام مندی نئوکلاسیکی شامل «مثبت بودن», «یکنواختی» و «انحناء» با استفاده از محدودیت های نظری که توابع تقاضای انعطاف پذیر می بایست از آن ها تبعیت نمایند, اعمال شده است. در این مطالعه محدودیت «انحناء» از ابتدا در ساختار نظری مدل تقاضای انعطاف پذیر تقریبا ایده آل (AIDS) اعمال می شود و پس از برآورد مدل دو محدودیت «مثبت بودن» و «یکنواختی» مورد آزمون قرار می گیرد. کشش های قیمتی و درآمدی تقاضا برای هریک از سال های مورد مطالعه (1384-1350) با استفاده از این برآورد محاسبه شده و ملاحظه می شود در سال هایی که محدودیت های نظام مندی نقض شده است, کشش ها نیز دستخوش تغییرات شدید غیرقابل توجیهی می شوند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

منظور، داوود، و جدیدزاده، علی. (1391). محدودیت های نظام مندی در سیستم های توابع تقاضای انعطاف پذیر: مطالعه موردی تقاضای انرژی بخش خانگی کشور. تحقیقات اقتصادی، 47(3)، 145-163. SID. https://sid.ir/paper/11992/fa

Vancouver: کپی

منظور داوود، جدیدزاده علی. محدودیت های نظام مندی در سیستم های توابع تقاضای انعطاف پذیر: مطالعه موردی تقاضای انرژی بخش خانگی کشور. تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1391؛47(3):145-163. Available from: https://sid.ir/paper/11992/fa

IEEE: کپی

داوود منظور، و علی جدیدزاده، “محدودیت های نظام مندی در سیستم های توابع تقاضای انعطاف پذیر: مطالعه موردی تقاضای انرژی بخش خانگی کشور،” تحقیقات اقتصادی، vol. 47، no. 3، pp. 145–163، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/11992/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی