مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

961

دانلود:

302

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی وجود انتخاب مساعد در بیمه بدنه اتومبیل و اثر آن بر تعیین حق بیمه در صنعت بیمه کشور ایران

نویسندگان

مهدوی غدیر | رجائی ملیحه

صفحات

 صفحه شروع 165 | صفحه پایان 184

چکیده

 شماری از مطالعات تجربی در سال های اخیر در بازار بیمه, تئوری انتخاب نامساعد در بازار با اطلاعات نامتقارن را نقض کرده اند. این مطالعات به این نتیجه مشخص رسیده اند که افراد کم ریسک تقاضای بیش تری از بیمه در مقایسه با افراد پرریسک داشته اند. محققان این وضعیت را انتخاب مساعد نامیده اند. تئوری انتخاب مساعد بر فروض اساسی زیر استوار است: درجه ریسک گریزی افراد مهم ترین عامل موثر بر تقاضای بیمه است. بین درجه ریسک گریزی و سطح ریسک افراد ارتباط معکوس وجود دارد. میزان تمایل افراد به انجام تلاش های پیش گیرانه عاملی در جهت کاهش ریسک است. افراد با درجه ریسک گریزی بالاتر تلاش های پیش گیرانه بیش تری داشته و در عین حال بیمه بیش تری تقاضا می کنند. نتیجه قابل لمس این فروض این است که ممکن است بازار بیمه برای برخی از انواع بیمه, به انتخاب مساعد بینجامد که مطلوب بیمه گران می باشد. این فروض و نتیجه ملموس آن در تئوری انتخاب نامساعد مورد توجه قرار نگرفته است.مطالعه حاضر به بررسی وجود انتخاب مساعد در بازار بیمه بدنه اتومبیل کشور ایران می پردازد. نتیجه این بررسی نشان می دهد که فرضیه وجود انتخاب مساعد در بازار بیمه بدنه اتومبیل پذیرفته شده است و لذا سطح ریسک خریداران بیمه بدنه اتومبیل از سطح ریسک کل رانندگان کم تر است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  مهدوی، غدیر، و رجائی، ملیحه. (1391). بررسی وجود انتخاب مساعد در بیمه بدنه اتومبیل و اثر آن بر تعیین حق بیمه در صنعت بیمه کشور ایران. تحقیقات اقتصادی، 47(3)، 165-184. SID. https://sid.ir/paper/11990/fa

  Vancouver: کپی

  مهدوی غدیر، رجائی ملیحه. بررسی وجود انتخاب مساعد در بیمه بدنه اتومبیل و اثر آن بر تعیین حق بیمه در صنعت بیمه کشور ایران. تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1391؛47(3):165-184. Available from: https://sid.ir/paper/11990/fa

  IEEE: کپی

  غدیر مهدوی، و ملیحه رجائی، “بررسی وجود انتخاب مساعد در بیمه بدنه اتومبیل و اثر آن بر تعیین حق بیمه در صنعت بیمه کشور ایران،” تحقیقات اقتصادی، vol. 47، no. 3، pp. 165–184، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/11990/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی