مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سفینه
سال:1384 | دوره:3 | شماره:9 (ویژه صحیفه سجادیه)
صفحه شروع:9 | صفحه پایان:35

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

177

دانلود:

91

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مروری بر احادیث معرفت خدا (3)

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 35

چکیده

 نویسنده در این گفتار, نظرات برخی از عالمان بزرگ شیعه را در باب احادیث معرفه اله, نقل و نقد و بررسی میکند: سید حسن حسینی لواسانی, شیخ مجتبی قزوینی, مرتضی مطهری, محمد حسین/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank"> سید محمد حسین طباطبایی, سید هاشم تهرانی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank"> حسینی تهرانی, شیخ علی نمازی شاهرودی, میرزا محمد حفیظی, میرزا جواد تهرانی و استاد محمدتقی جعفری. این گفتار, در ادامه گفتار پیشین نویسنده (در شماره 8 سفینه) می آید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.