video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

304

دانلود:

19

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اجازات روایی صحیفه سجادیه در قرن یازدهم

صفحات

 صفحه شروع 119 | صفحه پایان 141

چکیده

 صحیفه سجادیه, به جهت اعتبار سندی و متنی, مورد توجه محدثان بزرگ شیعی بوده است. در این گفتار, چهارده اجازه روایتی از عالمان قرن یازدهم میخوانیم, از جمله: ملا محمد تقی صوفی قزوینی, میرداماد, ملا محمد تقی مجلسی, شیخ صالح بحرانی, آقا حسین خوانساری و سید نعمت اله جزائری. نگارنده, تمام این اجازات روایتی را, از نسخههای خطی صحیفه سجادیه برگرفته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی