مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سفینه | سال:1385 | دوره:3 | شماره:11 (ویژه مهدویت) | صفحه شروع:47 | صفحه پایان:75

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

461

دانلود:

354

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مهدویت در قرآن: آیات متبع

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 75

چکیده

 نویسنده در این گفتار که هدف آن, تبیین ریشه های استوار عقیده مهدویت در قرآن است بخشی از آیات قرآن را که در باب مهدویت است, مطرح میکند. وی, این گروه آیات را «آیات متبع» نامیده, یعنی آیاتی که روایات مربوط به مهدویت ذیل آنها در منابع شیعی از منابع سنی نقل شده (قسمت اول) و آیاتی که روایات مربوط به مهدویت ذیل آنها, در منابع سنی از منابع شیعی نقل شده است (قسمت دوم). قسمت دوم خود به چند بخش تقسیم شده است: تفسیر ظاهر آیات, تاویل باطن آیات, تعیین مصداق, تمثل و استشهاد. در این گفتار, در مجموع, 36 آیه و 74 روایت, از میان آیات و روایات فراوان مهدویت, انتخاب شده است. ضوابط این گزینش و علت انتخاب روش تفسیر ماثور برای این پژوهش در مقاله «مهدویت در قرآن: آیات مشترک» (در شماره 10 سفینه) توضیح داده شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID