مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,707

دانلود:

400

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری

صفحات

 صفحه شروع 185 | صفحه پایان 205

چکیده

 این مقاله به بررسی اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی با سه سناریوی جداگانه پرداخته است. در سناریوی اول که قیمت حامل های انرژی, در سال اول اجرا, یک باره به سطح متوسط قیمت های منطقه خلیج فارس افزایش یابد, نرخ تورم در سال اول اجرا به 94 درصد و نرخ رشد اقتصادی به 1.2 درصد و نرخ بیکاری نیز به11.5  درصد می رسد. طبق سناریوی دوم, قیمت حامل های انرژی به صورت تدریجی طی 5 سال افزایش می یابد, در سال اول اجرا نرخ تورم به 27.7 درصد و نرخ رشد تولید به حدود 2 درصد می رسد و نرخ بیکاری تغییر چندانی نمی کند. در سناریوی سوم, اگر قیمت حامل های انرژی به یک باره افزایش و هم زمان 10 درصد درآمد حاصل از اجرای سیاست برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید به افراد جامعه بازپرداخت شود, نرخ تورم در سال اول اجرا به 95.2 درصد و نرخ رشد تولید به 1.2 درصد کاهش می یابد و نرخ بیکاری نیز11.5  درصد می رسد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

نوفرستی، محمد، و جلولی، مهدی. (1391). بررسی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری. تحقیقات اقتصادی، 47(3)، 185-205. SID. https://sid.ir/paper/11987/fa

Vancouver: کپی

نوفرستی محمد، جلولی مهدی. بررسی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری. تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1391؛47(3):185-205. Available from: https://sid.ir/paper/11987/fa

IEEE: کپی

محمد نوفرستی، و مهدی جلولی، “بررسی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری،” تحقیقات اقتصادی، vol. 47، no. 3، pp. 185–205، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/11987/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی