مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سفینه | سال:1385 | دوره:3 | شماره:10 (ویژه مهدویت) | صفحه شروع:93 | صفحه پایان:125

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,052

دانلود:

361

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مهدویت در قرآن: آیات مشترک

صفحات

 صفحه شروع 93 | صفحه پایان 125

چکیده

 نویسنده در این گفتار که هدف آن, نشان دادن ریشه های استوار عقیده مهدویت در قرآن است ابتدا ضرورت رجوع به تفسیر اثری/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank"> تفسیر اثری, ماثور برای موضوع خود را ثابت می کند, سپس آیات مربوط به امام مهدی (ع) را که در قرآن آمده, به چند گروه تقسیم می کند: آیات مشترک, آیات متبع و آیات مختص. در هر کدام از این گروهها, آیات قرآنی بر اساس تقسیم چهار بخشی دیگر, مرتب شده است. در این گفتار, فقط آیات مشترک مطرح شده, یعنی آیاتی که به اتفاق کتابهای تفسیری شیعی و سنی, درباره امام مهدی (ع) است.در این گفتار مقدمه ای در مورد تفسیر اثری/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank"> تفسیر اثری آمده و پس از آن 9 آیه, حدود 50 حدیث و سه پیوست توضیحی در مورد آیات و روایات یاد شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID