مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سفینه | سال:1385 | دوره:3 | شماره:12 (ویژه مهدویت) | صفحه شروع:107 | صفحه پایان:118

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

113

دانلود:

98

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پاسخ به چند پرسش درباره مهدی

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 118

چکیده

 در این گفتار محمد ناصرالدین البانی محدث معاصر اهل تسنن, صحت و اعتبار احادیث وارده در منابع تسنن را درباره امام مهدی علیه السلام ثابت میکند و به اشکالات محمد رشید رضا در این مورد پاسخ میگوید. شرح حال مختصر البانی در ابتدای گفتار, آمده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID