مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سفینه | سال:1385 | دوره:3 | شماره:12 (ویژه مهدویت) | صفحه شروع:37 | صفحه پایان:75

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,543

دانلود:

705

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مهدویت در قرآن: آیات مختص

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 75

چکیده

 این مقاله, به بررسی آیاتی میپردازد که روایات متون حدیثی شیعه امامیه, آنها را مربوط به امام مهدی علیه السلام میدانند. در این گفتار, 54 آیه از قرآن و 56 روایت از امامان معصوم علیه السلام آمده, که نویسنده, آنها را در چهار بخش تقسیم کرده است: تفسیر ظاهر آیات, تاویل باطن آیات, تعیین مصداق, تمثل و استشهاد.پیوست این گفتار, مروری آماری دارد بر این مقاله و دو مقاله پیشین نگارنده که در شماره 10 و 11 فصلنامه سفینه منتشر شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID