مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,876

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نویسندگان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اصغری میدانی، جلیل، و کریمی، اسماعیل. (1392). تاثیر عمق کشت بر عملکرد ماشک علوفه ای (.Vicia spp) در شرایط دیم در مراغه. پژوهشهای زراعی ایران، 11(3)، 430-436. SID. https://sid.ir/paper/119233/fa

  Vancouver: کپی

  اصغری میدانی جلیل، کریمی اسماعیل. تاثیر عمق کشت بر عملکرد ماشک علوفه ای (.Vicia spp) در شرایط دیم در مراغه. پژوهشهای زراعی ایران[Internet]. 1392؛11(3):430-436. Available from: https://sid.ir/paper/119233/fa

  IEEE: کپی

  جلیل اصغری میدانی، و اسماعیل کریمی، “تاثیر عمق کشت بر عملکرد ماشک علوفه ای (.Vicia spp) در شرایط دیم در مراغه،” پژوهشهای زراعی ایران، vol. 11، no. 3، pp. 430–436، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/119233/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.