مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دیدگاه
سال:1389 | دوره:- | شماره:-
صفحه شروع:73 | صفحه پایان:98

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

372

دانلود:

175

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استفاده از روش بیولوژیکی در حذف آلودگی های نفتی از دریا

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 98

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.