مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات فرهنگی و ارتباطات | سال:1384 | دوره:1 | شماره:2-3 | صفحه شروع:303 | صفحه پایان:322

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

592

دانلود:

79

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فردگرایی و جمع گرایی ایرانیان از دید سیاحان خارجی

صفحات

 صفحه شروع 303 | صفحه پایان 322

چکیده

 این مقاله به بررسی فردگرایی ایرانیان که در سفرنامه های سیاحان خارجی به ایران منعکس شده است, می پردازد و می کوشد به این پرسش پاسخ می دهد که فردگرایی مورد نظر آیا خودخواهانه است یا نه. یافته های تحقیق نشان می دهد که ایرانیان در عرصه های خانوادگی و دینی جمع گرا و در عرصه سیاست و حکومت فردگرا بوده اند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID