مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله ایرانی علوم و تکنولوژی-الف | سال:1386 | دوره:31 | شماره:1-الف | صفحه شروع:53 | صفحه پایان:61

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

137

دانلود:

54

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی بیوژئوشیمیایی عناصر ردیاب در کبد ماهیان مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه خرم آباد، لرستان، ایران

نویسنده

ورکوهی شهاب

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 61

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 سیزده عنصر محیطی در کبد گونه های مختلف ماهیانی که از پانزده سایت در محدوده حوضه آبریز رودخانه خرم آباد در استان لرستان (غرب ایران) نمونه برداری شده اند، شناسایی گردید. موقعیت های نمونه برداری حاکی از وجود زمین های مورد استفاده برای کشاورزی، معدن، نواحی مختلط، مناطق شهری، تفریحی و شرایط پایه بودند. عناصر لیتیوم و نقره در هیچ یک از سایتها مشاهده نشدند. کمترین غلظت عناصر ردیاب در کبد ماهیان حوضه فوق الذکر به وانادیوم و بیشترین غلظت به آهن اختصاص دارد. کادمیوم، سلنیوم و روی برای آنالیزهای جزیی تر انتخاب شدند. بیشترین غلظت های کادمیوم در کبد ماهیان به مناطق فعالیت های معدنی تعلق داشتند در حالی که بیشترین غلظت های سلنیوم و روی در سایت های مورد استفاده برای کشاورزی در حوضه آبریز رودخانه خرم آباد مشاهده گردیدند. مقایسه این مطالعه با مطالعات مشابه در ایالات متحده و ایران نشان داد که فراوانی متوسط کلی کادمیوم، سلنیوم و روی در نمونه های ماهیان واحد خرم آباد بیش از نمونه های ماهیان آنالیز شده حوضه مطالعاتی بخش بالایی رودخانه کلرادو و سواحل جنوبی دریای خزر می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID