مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات اقتصادی | سال:1389 | دوره:45 | شماره:93 | صفحه شروع:181 | صفحه پایان:200

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

460

دانلود:

131

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقدی دو لایه بر روش شناسی ابزارانگارانه میلتون فریدمن

صفحات

 صفحه شروع 181 | صفحه پایان 200

چکیده

 مقاله معروف فریدمن, یعنی "روش شناسی علم اقتصاد اثباتی", در شمار یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین آثار مطرح شده در قلمروی روش شناسی اقتصادی قرار دارد. فریدمن در این مقاله, اصول حاکم بر شیوه کار یک اقتصاددان اثبات گرا را در قالب رهیافت ابزارانگارانه, تصریح و به این صورت دیدگاه مناقشه برانگیز خود را در مورد عدم ضرورت واقع گرایانه بودن فرض ها به منزله کانون نگرش خود مطرح می کند. در این مقاله, ضمن بحث درباره برخی از مهم ترین شکاف های منطقی و نظری موجود در مقاله فریدمن (نقد درونی), با توجه به چارچوب معرفت شناختی امره لاکاتوش, به بررسی جایگاه معرفت شناختی نسخه فریدمن از روش شناسی ابزارانگارانه خواهیم پرداخت (نقد بیرونی). هم چنین استدلال خواهیم کرد که ابزارانگاری پیش بینی گرایانه فریدمن, آن چنان که در مقاله وی بازتاب یافته, افزون بر این که بر اساس ملاحظات نظری, به لحاظ درونی از دشواری های مساله برانگیزی رنج می برد, از منظر فلسفی نیز, در چارچوب تحلیل لاکاتوش در فلسفه علم, در زمره نظریه های واپس گرایانه قرار می گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID