مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات اقتصادی | سال:1389 | دوره:45 | شماره:93 | صفحه شروع:109 | صفحه پایان:132

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

241

دانلود:

128

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شبیه سازی تابع عرضه سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها (ACO)

صفحات

 صفحه شروع 109 | صفحه پایان 132

چکیده

 سیاست های دو دهه گذشته دولت, با تاثیرگذاری بر روند عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی  (FDI) ایران, زمینه را برای ورود فزآینده FDI به کشور فراهم کرده است, در این مطالعه با رویکردی تکنیکی, به منظور اعمال چشم انداز اثرات آتی سیاست های دو ده گذشته دولت در روند آتی عرضه FDI ایران, با استفاده از خط سیر شاخص های کلان اقتصادی تاثیرگذار بر جذب FDI, دو فرم از معادلات عرضه FDI غیر خطی محاسبه شده است, به عبارت دیگر کارایی برآورد عرضه FDI ایران, با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها (ACO) بهبود یافته است. مدل شبیه سازی عرضه FDI با استفاده از بهینه سازی کلونی مورچه ها(ACOFDISS) , به کارگیری از متغیرهای شاخص مقیاس بازار, شاخص سرمایه انسانی, شاخص منابع طبیعی در دسترس و شاخص توجه به زیر ساخت ها, بسط داده شده است. معادلات پیشنهادی در این مقاله درجه دوم و دومی نمایی هستند. فرم درجه دوم نتایج بهتری را در شبیه سازی و توصیف خط روند عرضه FDI ایران فراهم می کند و می تواند با معیارهای کارایی پیش بینی بالاتر, در پیش بینی عرضه  FDIایران به کار برده شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID