مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,841

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اهمیت مطالعات پوشش گیاهی در حفاظت از حیات وحش میانکاله، استان مازندران

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 58

چکیده

 مطالعه و بررسی ترکیب فلورستیک پوشش گیاهی از اهمیت خاصی در مدیریت حفاظت و تنوع زیستی برخوردار است. شبه جزیره میانکاله به علت فون و فلور ویژه موجود, دارای ارزش حفاظتی بالایی است. بنابراین مطالعه ای به منظور شناخت ترکیب فلورستیک و تعیین تیپ های گیاهی موجود و نیز رسم پروفیل پوشش گیاهی در میانکاله در سال 1381 انجام شد تا نقش آنها از نظر غذا و پناهگاه برای حیات وحش مشخص شود. برای تعیین و نامگذاری تیپ های گیاهی, در هر واحد رویشی همگن تعداد 10 کوادرات 100 متر مربعی و 25 متر مربعی براساس سطح حداقل و ماهیت پوشش گیاهی برداشت گردید. تعداد کل کوادراتها به همراه فراوانی و پوشش آنها در هر کوادرات گزارش گردید. نتایج نشان داد که در این منطقه, 7 تیپ گیاهی ماسه دوست (Plantago indica-Carex nutanse), انار خالص (Pure Punica), انار- تمشک (Punica-Rubus), انار- سازو (Punica-Juncus), سازو- تمشک (Juncus-Rubus), سازوی خالص (Pure Juncus) و شورپسند (Frankenia hirsute-Plantago coronopus) وجود دارد. تیپ گیاهی ماسه دوست, با پوشش توسکای ییلاقی (Alnus subcordata) پناهگاه و آشیانی مناسب برای پرنده شکاری Falco subbuteo می باشد. همچنین تیپ گیاهی انار خالص که بیشتر بخش های مرکزی شبه جزیره را با حضور گونه انار (Punica granatum) اشغال نموده است. زیستگاهی مناسب برای پرندگانی مثل Francolinus francolinus, Lanius isabellinus, Erithacus rubecula, Phasianus colchicus, Otis tarda, Chlamydotis undulate, Coturnix coturnix و Scolopax rusticola است. بررسی ترکیب فلورستیک در تعیین توزیع گیاهانی که به عنوان غذا برای وحوش استفاده می شود اهمیت دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اجتهادی، حمید، امینی اشکوری، طیبه، و زارع، حبیب. (1384). اهمیت مطالعات پوشش گیاهی در حفاظت از حیات وحش میانکاله, استان مازندران. علوم محیطی، 3(9)، 53-58. SID. https://sid.ir/paper/117770/fa

  Vancouver: کپی

  اجتهادی حمید، امینی اشکوری طیبه، زارع حبیب. اهمیت مطالعات پوشش گیاهی در حفاظت از حیات وحش میانکاله, استان مازندران. علوم محیطی[Internet]. 1384؛3(9):53-58. Available from: https://sid.ir/paper/117770/fa

  IEEE: کپی

  حمید اجتهادی، طیبه امینی اشکوری، و حبیب زارع، “اهمیت مطالعات پوشش گیاهی در حفاظت از حیات وحش میانکاله, استان مازندران،” علوم محیطی، vol. 3، no. 9، pp. 53–58، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/117770/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.