مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

886

دانلود:

292

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر آزادسازی تجارت خارجی بر مخارج دولت و مصرف خانوارها در ایران (روش کنترل بهینه)

نویسندگان

توکلی اکبر | شجری هوشنگ

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 59

چکیده

 در تحقیق حاضر با استفاده از روش کنترل بهینه به تأثیر آزادسازی تجارت خارجی بر مخارج دولت و خانوارها پرداخته می شود. یک مدل مناسب اقتصادی متشکل از ده معادله به کار گرفته می شود تا پس از کسب نتایج تخمینی و قراردادن متغیرهای کنترل نظیر نرخ متوسط تعرفه, درآمدهای دولت و عرضه پول مسیر کنترل بهینه متغیرهای حالت نظیر مخارج خانوارها و دولت, بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. اطلاعات مورد استفاده برای متغیرهای مدل به صورت سالیانه و دوره مورد بررسی نیز 75- 1338 می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در اثر آزادسازی تجارت خارجی از شدت مخارج دولت (یا کسری بودجه دولت) کاسته می شود ولی امکان دسترسی به توازن بودجه امکان پذیر نخواهد گردید؛ زیرا آزادسازی, کاهش کلی درآمدهای دولت را نیز به همراه دارد. از طرف دیگر, در اثر آزادسازی (کاهش تعرفه ها) هرچند در کوتاه مدت بین مقادیر واقعی و مطلوب مخارج خانوارها فاصله می افتد ولی این اختلاف با گذشت زمان در بلندمدت محو می گردد.  

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  توکلی، اکبر، و شجری، هوشنگ. (1379). تاثیر آزادسازی تجارت خارجی بر مخارج دولت و مصرف خانوارها در ایران (روش کنترل بهینه) . تحقیقات اقتصادی، -(57)، 31-59. SID. https://sid.ir/paper/11747/fa

  Vancouver: کپی

  توکلی اکبر، شجری هوشنگ. تاثیر آزادسازی تجارت خارجی بر مخارج دولت و مصرف خانوارها در ایران (روش کنترل بهینه) . تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1379؛-(57):31-59. Available from: https://sid.ir/paper/11747/fa

  IEEE: کپی

  اکبر توکلی، و هوشنگ شجری، “تاثیر آزادسازی تجارت خارجی بر مخارج دولت و مصرف خانوارها در ایران (روش کنترل بهینه) ،” تحقیقات اقتصادی، vol. -، no. 57، pp. 31–59، 1379، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/11747/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی