مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,415

دانلود:

575

استناد:

9

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی و تحلیل منحنی فیلیپس و تعیین نرخ طبیعی بیکاری در ایران

صفحات

 صفحه شروع 133 | صفحه پایان 160

چکیده

 شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده تورم و بیکاری در اقتصاد کشور, به لحاظ تصمیم گیریهای اقتصادی از جایگاه خاصی برخوردار است. این تحقیق کوششی جهت شناسایی روابط دقیق پدیده های فوق در کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین تعیین نرخ طبیعی بیکاری در ایران می باشد. نتایج حاصله از این مقاله تأیید می نماید که در کوتاه مدت رابطه معکوس بین نرخ تورم و نرخ بیکاری صادق است و در این بین نتایج حاصله از مدلهای خطی و غیر خطی منحنی فیلیپس بیانگر سازگاری بهتر مدلهای خطی در اقتصاد ایران می باشد. همچنین فرضیه نرخ طبیعی بیکاری در کشور با استفاده از روشهای همگرایی, مورد آزمون قرار گرفت که نتایج حاکی از تأیید فرضیه فوق در کشوراست و مقدار کمی آن با محاسبه رشد بلند مدت بهره وری.(1.7 درصدی), حدود 7.6 درصد برای اقتصاد ایران محاسبه گردید.  

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عباسی نژاد، حسین، و کاظمی زاده، غلامرضا. (1379). بررسی و تحلیل منحنی فیلیپس و تعیین نرخ طبیعی بیکاری در ایران . تحقیقات اقتصادی، -(57)، 133-160. SID. https://sid.ir/paper/11745/fa

  Vancouver: کپی

  عباسی نژاد حسین، کاظمی زاده غلامرضا. بررسی و تحلیل منحنی فیلیپس و تعیین نرخ طبیعی بیکاری در ایران . تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1379؛-(57):133-160. Available from: https://sid.ir/paper/11745/fa

  IEEE: کپی

  حسین عباسی نژاد، و غلامرضا کاظمی زاده، “بررسی و تحلیل منحنی فیلیپس و تعیین نرخ طبیعی بیکاری در ایران ،” تحقیقات اقتصادی، vol. -، no. 57، pp. 133–160، 1379، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/11745/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی