مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,460

دانلود:

748

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تابع عرضه مسکن در ایران

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 29

چکیده

 تابع عرضه مسکن بخش خصوصی برای دوره 1363 تا پایان 1377 برآورد شده است. تصریح مدل با استفاده از نظریه عرضه لوکاس و با لحاظ نقش هزینه تعدیل درونی در تصمیم گیری تولید کننده برای تولید و یا سرمایه گذاری صورت گرفته است. وجه تمایز این مدل بهره گیری از نقش سرمایه گذاری در بخش مسکن همانند سایر عوامل تولید در تابع تولید می باشد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که عرضه طی این دوره بیشتر تحت تأثیر دو عامل اصلی یکی قیمت مسکن و دیگری هزینه فرصت می باشد که به ترتیب کشش قیمتی مسکن و کشش مسکن نسبت به هزینه فرصت معادل 3.96 و 3.5- به دست آمده است. حساسیت پایین عرضه نسبت به سایر عوامل نظیر دستمزدها مربوط به رشد نسبی پایین تر دستمزدها در مقایسه با رشد قیمتی و رشد قیمت مسکن و عرضه بالای نیروی کار ساده می باشد. همچنین کشش اعتباری پایین عرضه مسکن نیز به واسطه پایین بودن سقف اعتبارات نسبت به هزینه های خرید و ساخت مسکن می باشد.  

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خلیلی عراقی، سیدمنصور، و موسوی، سایه. (1379). تابع عرضه مسکن در ایران. تحقیقات اقتصادی، -(57)، 1-29. SID. https://sid.ir/paper/11744/fa

  Vancouver: کپی

  خلیلی عراقی سیدمنصور، موسوی سایه. تابع عرضه مسکن در ایران. تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1379؛-(57):1-29. Available from: https://sid.ir/paper/11744/fa

  IEEE: کپی

  سیدمنصور خلیلی عراقی، و سایه موسوی، “تابع عرضه مسکن در ایران،” تحقیقات اقتصادی، vol. -، no. 57، pp. 1–29، 1379، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/11744/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی