مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات اقتصادی | سال:1384 | دوره:- | شماره:69 | صفحه شروع:129 | صفحه پایان:154

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

200

دانلود:

85

استناد:

8

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نقش سیاست‌ های دولت در همگرایی منطقه‌ ای در استان‌ های ایران با به کارگیری روند سپرده‌ های دیداری

صفحات

 صفحه شروع 129 | صفحه پایان 154

چکیده

 فرایند همگرایی به‌ عنوان یکی از نتایج مدل‌ های رشد اقتصادی در سال ‌های اخیر بررسی شده است. منظور از همگرایی این است که مناطق فقیر دارای نرخ رشد بالاتری نسبت به مناطق ثروتمند بوده, بنابراین مناطق فقیرتر از حیث وضعیت اقتصادی  به مناطق ثروتمندتر نزدیک می‌ شوند. در این تحقیق سعی شده است به دو سوال اساسی زیر جواب داده شود. نخست این که آیا در بین استان‌ های‌ ایران روند همگرایی مشاهده می ‌شود و سوال بعد, آیا سیاست ‌های دولت در تسریع همگرایی موفق بوده ‌اند یا خیر. با استفاده از روش‌ها و الگوهای متعارف اقتصاد‌سنجی و با به ‌کارگیری مدل‌ های همگرایی بارو و سالا- آی- مارتین(1991و1992) به سوال‌ های مذکور پاسخ داده شده است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID