مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

294

دانلود:

166

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

به روزرسانی زمان و هزینه های مورد انتظار تونل در زمان ساخت به کمک مدل DAT

صفحات

 صفحه شروع 26 | صفحه پایان 42

چکیده

 زمان بندی در برنامه ریزی و مدیریت ساخت پروژه ها بسیار مهم است. وابستگی پیچیده بین فعالیت های ساخت در تونل ها, زمان و هزینه های ساخت را تا حدودی تحت تاثیر قرار می دهد. شرایط زمین و زمان و هزینه های ساخت از موارد اساسی در تصمیم گیری ها برای مرحله برنامه ریزی و طراحی یک پروژه به حساب می آیند. در این مقاله, روش DAT برای ارزیابی احتمالاتی شرایط زمین و زمان و هزینه های ساخت به کار گرفته شده است. در طول ساخت, داده های زمین شناسی واقعی برای بخش های حفاری شده تونل در دسترس قرار می گیرد و عدم قطعیت های زمین شناسی برای این بخش ها به طور کامل از بین می رود. این داده های جدید در به روزرسانی شرایط زمین شناسی مورد انتظار مسیر تونل برای دست یابی به پیش بینی های دقیق تر برای بخش حفاری نشده, مورد استفاده قرار می گیرند. برای نشان دادن چگونگی پیش بینی شرایط زمین شناسی مورد انتظار در مسیر تونل, زمان و هزینه های مورد نیاز ساخت و همچنین به روزرسانی این موارد در طول فرآیند ساخت, از تونل جاده گاران به عنوان مطالعه موردی استفاده شده است. برای نشان دادن تاثیر به روزرسانی ها بر روی نتایج اولیه, میزان زمان و هزینه های به دست آمده از مدل اولیه با زمان و هزینه های به دست آمده از مدل به روزرسانی شده, مقایسه شده است. در نهایت, کاهش عدم قطعیت در مورد زمان و هزینه های ساخت تونل نتیجه شده است. با توجه به نتایج به دست آمده, به روزرسانی داده ها در طول ساخت کمک بسیار خوبی در آگاه ساختن پیمان کارها و کارفرماهای پروژه در پذیرفتن میزان ریسک و ارایه پیشنهادها برای ساخت بخش های حفاری نشده تونل محسوب می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  محمودزاده، ارسلان، و زارع، شکراله. (1397). به روزرسانی زمان و هزینه های مورد انتظار تونل در زمان ساخت به کمک مدل DAT. مهندسی معدن، 13(39 )، 26-42. SID. https://sid.ir/paper/117084/fa

  Vancouver: کپی

  محمودزاده ارسلان، زارع شکراله. به روزرسانی زمان و هزینه های مورد انتظار تونل در زمان ساخت به کمک مدل DAT. مهندسی معدن[Internet]. 1397؛13(39 ):26-42. Available from: https://sid.ir/paper/117084/fa

  IEEE: کپی

  ارسلان محمودزاده، و شکراله زارع، “به روزرسانی زمان و هزینه های مورد انتظار تونل در زمان ساخت به کمک مدل DAT،” مهندسی معدن، vol. 13، no. 39 ، pp. 26–42، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/117084/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی