مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,198

دانلود:

0

استناد:

7

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد سری زمانی تابع تقاضای واردات ایران: یک تحلیل مجدد

نویسندگان

پورمقیم سیدجواد

صفحات

 صفحه شروع 113 | صفحه پایان 129

چکیده

 تحقیق عملی تابع تقاضای واردات, یکی از فعالترین زمینه های تحقیق دراقتصاد بین الملل می باشد. به طور سنتی, قیمتهای نسبی و درآمد واقعی مهمترین عوامل مؤثر در این تابع تقاضا می باشد. بر این دیدگاه دو ایراد و مشکل وارد می باشد: اول, عوامی مؤثر در تابع تقاضای واردات مستقیما از بهینه سازی مطلوبیت مصرف کننده به دست نیامده است. دوم, متغیرهای موجود در تابع تقاضای اقتصاد کلان نیز ناپایا می باشند. هدف این مقاله عبارت از آن است که تابع تقاضای واردات ایران را با توجه به این دو مسأله (بهینه سازی مطلوبیت و آزمون پایایی متغیرهای آن) مورد تحلیل مجدد قرار دهد. مدلی براساس حداکثر سازی مطلوبیت بین دوره ای مصرف کننده ارائه گردید و در نتیجه به تابع تقاضای واراداتی منجر گردید که عوامل مؤثر آن, متغیر قیمت نسبی و متغیر دیگر متغیر "سطح فعالیت" (تولید ناخالص داخلی منهای صادرات) می باشد. یافته های برآورد مدل نشان دهنده آن است که عامل قیمت نسبت به متغیر سطح فعالیت (تولید ناخالص داخلی منهای صادرات) در تابع تقاضای وارادات نقش کمرنگ تری دارد. این نتیجه در حالت کوتاه مدت و بلند مدت تفاوتی ندارد. به طور کلی, عامل درآمدی مؤثر در تابع تقاضای واردات, از طریق متغیر سطح فعالیت, تعیین کننده مهم در تابع تقاضای واردات ایران در دوره بررسی 1375- 1338 می باشد. در واقع, بیانگر این واقعیت است که تعدیل تراز پرداختها را با استفاده از روش حساسیتها مورد شک و تردید قرار می دهد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پورمقیم، سیدجواد. (1379). برآورد سری زمانی تابع تقاضای واردات ایران: یک تحلیل مجدد . تحقیقات اقتصادی، -(56)، 113-129. SID. https://sid.ir/paper/11699/fa

  Vancouver: کپی

  پورمقیم سیدجواد. برآورد سری زمانی تابع تقاضای واردات ایران: یک تحلیل مجدد . تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1379؛-(56):113-129. Available from: https://sid.ir/paper/11699/fa

  IEEE: کپی

  سیدجواد پورمقیم، “برآورد سری زمانی تابع تقاضای واردات ایران: یک تحلیل مجدد ،” تحقیقات اقتصادی، vol. -، no. 56، pp. 113–129، 1379، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/11699/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )