مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: ژنتیک نوین
سال:1391 | دوره:7 | شماره:4 (پیاپی 31)
صفحه شروع:343 | صفحه پایان:352

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

137

دانلود:

105

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تشدید بیان ژن TYDC2 در گیاه دارویی خشخاش به منظور افزایش آلکالوئیدهای دارویی

صفحات

 صفحه شروع 343 | صفحه پایان 352

کلیدواژه

تیروزیندکربوکسیلاز (TYDC2)Q2

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی