مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: ژنتیک نوین
سال:1391 | دوره:7 | شماره:4 (پیاپی 31)
صفحه شروع:333 | صفحه پایان:342

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

157

دانلود:

88

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های وحشی گندم نیای آژیلوپس تائوشی (Aegilops tauchii) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

صفحات

 صفحه شروع 333 | صفحه پایان 342

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی