مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: ژنتیک نوین
سال:1391 | دوره:7 | شماره:4 (پیاپی 31)
صفحه شروع:325 | صفحه پایان:332

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

79

دانلود:

83

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

امکان سنجی تعیین جنسیت ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius, Kessler, 1877) با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP

صفحات

 صفحه شروع 325 | صفحه پایان 332

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی