مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,357

دانلود:

258

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تنوع ژنتیکی ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus) در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 46

چکیده

 ماهی کلمه Rutilus rutilus caspicus یکی از گونه های ارزشمند و اقتصادی دریای خزر از نظر مصارف انسانی می باشد. در این تحقیق با استفاده از نشانگرهایRAPD , شباهت و فاصله ژنتیکی ماهی کلمه در سواحل ایرانی دریای خزر (در دو منطقه گرگان و بندر انزلی) مورد مقایسه قرار گرفت. با کاربرد ده آغازگر 10 نوکلئوتیدی, در مجموع 94 باند واضح و مشخص در هر دو جمعیت ثبت گردید. بر اساس نتایج تحقیق حاضر, تعداد باندهای پلی مورف در هر دو جمعیت تقریبا مساوی بود که نشان دهنده وجود سطوح یکسانی از میزان پلی مورفیسم در جمعیت کلمه گرگان و جمعیت تالاب انزلی می باشد. میزان فاصله ژنتیکی (04/0) دو جمعیت با وجود فاصله جغرافیایی زیاد بین دو منطقه ناچیز بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  کیوان شکوه، سعید، و کلباسی، محمدرضا. (1388). بررسی تنوع ژنتیکی ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus) در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD. ژنتیک نوین، 4(1 (پیاپی 16))، 41-46. SID. https://sid.ir/paper/116537/fa

  Vancouver: کپی

  کیوان شکوه سعید، کلباسی محمدرضا. بررسی تنوع ژنتیکی ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus) در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD. ژنتیک نوین[Internet]. 1388؛4(1 (پیاپی 16)):41-46. Available from: https://sid.ir/paper/116537/fa

  IEEE: کپی

  سعید کیوان شکوه، و محمدرضا کلباسی، “بررسی تنوع ژنتیکی ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus) در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD،” ژنتیک نوین، vol. 4، no. 1 (پیاپی 16)، pp. 41–46، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/116537/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی